Хухы (Кукушка) — Виктор Цой

 Am
Дуунууд хэды бэшэгдэ?г?й? 
    G   Dm
Хэлышь, х?хы, 
  Am
Дуулышь. 
 Am
Ами наналхаб хото, тосхонор? 
Шулуун шэнги хэбтэхэб 
       G    Dm
Али шатаж буй одон? 
 Am
Одон... 
 
Дабталга: 
 G     F        Am 
   Минии наран, харышь намайгаа. 
  G    F        Am 
   Минии альган нюдарга болоо. 
  G     F      Am G F 
   Дари байбуул гал ?г??рэй. 
     Am 
   Энэ мэт. 
 
 Am 
 Гансахань х?най м?р??р хэн явахаб? 
 Х?сэтэй, зоригтай толгайгаа орьхёо 
 
            G    Dm 
          тала дээр, 
   Am 
 Дайндайр. 
 Am 
 Бага багаар сайбар сээж соо ?л??, 
 Эл??р энхэ, хатуу гартай 
            G Dm 
         эгнээнд. 
    Am 
 эгнээнд.

Оцените статью
Аккорды песен для укулеле
Adblock
detector